Normování - Aplikace pro rychlé zpracování norem -        Zavedení úkolové mzdy

       Mob:     +420 739 086 812

       E-mail:   info@rytmuscz.cz

O NÁS
KONTAKT
CENÍK
KURZ NORMOVÁNÍ
E-SHOP
LICENČNÍ SMLOUVA
REFERENCE


Ukázka formulářů aplikace  RYTMUS  1.0.1.

Formulář POZOROVACÍ LIST je nejdůležitější formulář aplikace do kterého přepisujeme nebo   přímo vkládáme naměřené údaje. Aby výpočet (vyhodnocení) bylo správný, je nutné ve formuláři vyplnit základní data, s kterými výpočet pracuje.
V aplikaci je možno použít 6 pozorovacích listů, je tedy možné provést 1 - 6 náměrů operace, pracovního dne apod. Pokud budete vytvářet novou normu času (množství), doporučuji minimálně 3 náměry.


Formulář  ROZBOR SPOTŘEBY ČASU, jak již napovídá název formuláře, slouží k rozboru jednotlivých pořízených náměrů. Z tohoto formuláře se vypočte ve formuláři Norma času výsledný normativ. Zde je také nutné vyplnit pro správný výpočet do buňky Počet zpracovaných snímků počet náměrů ,tedy 1 – 6 . Ve sloupci Normální spotřeba času u směnových časů TC1 je třeba vyplnit stanovené časy C1002, C1003. U obecně nutných přestávek stanovený čas T202. U ostatních časů, pokud je ve vaší firmě máte stanovené. V tomto formuláři je možné také změnit u jednotlivých symbolů popisy spotřeby času ve sloupci Název spotřeby času, a to podle druhu výrobního zaměření.
Standardní čas pro:    C1002       5,0 min.
                                    C1003       5,0 min.
                                    T202       18,0 min.
Symbol T201 se již nepoužívá, protože podle Zákoníku práce, čas na jídlo a oddech se nezapočítává do času směny, ale při náměru využití pracovní doby je tento symbol užitečný.


Součástí aplikace RYTMUS verze 1.0.1. je formulář KRYCÍ  LIST. Do tohoto listu se vkládají naměřené snímky a evidují se základní údaje o pořízeném snímku. Do poznámek se zaznamenávají různé poznatky z náměrů, nebo je možné zobrazit schéma pracoviště, konstrukční výkres apod. Žlutá pole se vyplňují automaticky při zadávání údajů v Pozorovacím listu. Ostatní pole je možné doplnit ručně.


Formulář BILANCE SPOTŘEBY ČASU A UKAZATELE VYUŽITÍ nabízí výpočty ukazatelů využití času směny, operace a řadu dalších výsledků k dalšímu použití v oblasti plánování výroby apod.


Výsledným formulářem aplikace Rytmus 1.0.1 je formulář VÝPOČET NORMY ČASU, normy množství za směnu. Žlutá pole ve formuláři se vyplní  a vypočítají automaticky po vložení údajů v Pozorovacím listu č.1. až 6. Ostatní pole je možné vyplnit podle uvážení.
  COPYRIGHT©2014-2018 RYTMUS
            WEBDESING:v.landa